ZAPRASZAM DO KONTAKTU

Dane-adresowe3male

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy

Temat

Treść wiadomości

Zabezpieczenie Anty-SPAM

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy rozporządzenia RODO. W związku z tym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach na jakich będzie się to odbywało.

Szanujemy Twoją prywatność, dane osobowe, wizerunek i zaufanie z jakim wiąże się wykonanie sesji zdjęciowej. Wyrażając dobrowolną zgodę umożliwisz dalsze przetwarzanie. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili.

1.Informujemy, że podane przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem, czyli ze mną, fotografem, przesyłając wiadomość email.

2.Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną zebrane i przetworzone w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy związaną z wykonaniem dla Ciebie sesji zdjęciowej. Na przykład Twój wizerunek- bez niego sesja nie byłaby możliwa. Nie dałoby się zrobić sesji zdjęciowej bez przetwarzania Twojego wizerunku.

3.Dane mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego w stosunku do swoich usług i produktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

4.Przetwarzaniem danych w imieniu Administratora mogą zajmować się podmioty zewnętrzne, w szczególności będą to podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z zakresu obsługi rachunkowo-księgowej Administratora, obsługi informatycznej administrowanych danych, laboratoria fotograficzne wywołujące i drukujące zdjęcia dla Ciebie, czy też foto książki itp., inne osoby współpracujące z fotografem przy realizacji dzieła. Tylko i wyłącznie te podmioty bez których wykonanie usługi na takim poziomie i w taki sposób nie byłoby możliwe.

5.Podane przez Ciebie dane będą przechowywane i przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania Umowy, oraz po rozwiązaniu Umowy do momentu przedawnienia roszczeń, jakie ktoś mógłby mieć do Administratora i jakie będą mogły być podnoszone przeciwko Administratorowi. Podanie danych było dobrowolne, ale niezbędne do wykonania Umowy oraz przeprowadzonego marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

6.Na każdym etapie współpracy masz prawo do:

-dostępu do Twoich danych osobowych,
-żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, poprawiania swoich danych
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług
-wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

7.Zbieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w innym celu niż wykonanie sesji oraz w szerszym zakresie niż jest to niezbędne do wykonania sesji, odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody.

8.Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody są przetwarzane do czasu jej ewentualnego cofnięcia.

9.W związku z udzieloną zgodą przysługuje Tobie prawo dostępu do treści przechowywanych i przetwarzanych Twoich danych osobowych i prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w każdym czasie. Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym momencie, jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych zawsze przysługuje Tobie prawno wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Podziel się: